Företagsänglarna

Nyheter

Stories: Uppsala universitet Innovation


Malin Graffner Nordberg, chef för IP och kommersialisering vid Uppsala universitet Innovation.

Uppsala universitet Innovation ger forskare och studenter stöd för att utveckla sina idéer eller sin kunskap till nyskapande produkter eller tjänster – antingen genom att starta nytt företag eller genom samarbete med etablerade företag eller organisationer. Vi hjälper till med tidig affärsutveckling, finansiering, nätverk, att bygga rätt team och inte minst hur du kan skydda din idé med exempelvis patent, varumärke eller mönsterskydd. Med vårt arbete vill vi bidra till innovationer för en bättre värld. Teamet bakom Företagsänglarna passade på att intervjua UU Innovation angående deras engagemang.

Hur fick ni upp ögonen för detta projekt?
Vi har varit med som partner från första säsongen eftersom vi snabbt såg potentialen i idén som initiativtagarna presenterade för oss. Företagsänglarna kunde göra skillnad för Uppsala som entreprenörstad, där vi är en av många spelare. Att få ingå i ett större samarbete med änglarna och andra partners kring detta lockade också.

Varför stöttar ni Företagsänglarna?
Uppsala universitet är en guldgruva med många kreativa och drivna studenter och forskare. Många brinner för att testa sina idéer och utforma lösningar till nytta för andra. För oss är det viktigt att på olika sätt kunna inspirera och hjälpa till på denna resa. Genom att samarbeta med andra lokalt, regionalt, nationellt och internationellt kan vi göra det ännu bättre. Företagsänglarna är ett sådant initiativ i vår närmiljö. I Uppsala finns många goda krafter som verkar för att entreprenörer och deras idéer ska kunna lyfta. Oavsett om de kommer från akademin eller inte. Alla goda affärsidéer ska få chansen. Det är när vi arbetar tillsammans som vi kan få största möjliga utväxling av vårt gemensamma arbete och stöd.

Vad är det bästa med entreprenörskap?
”Only the sky is the limit”. Med rätt driv, tro på sig själv och sin idé kan stora möjligheter öppnas. Parallellt med arbetet för att få ut en idé på en marknad med betalande kunder får man även stora möjligheter att utvecklas på det personliga planet.

Varför är det viktigt med entreprenörskap?
Utan nyfikenhet och vilja att lösa nya problem finns stor risk att Sveriges välfärd tenderar att bromsas upp. I ett stort ekosystem behövs alla delar. Vi behöver ha den dedikerade entreprenören som vågar tänka nytt men även det större bolaget som har muskler och förmåga att organisera för att få ut nya produkter och tjänster i en mer storskalig form. Sverige har goda förutsättningar för att odla dessa delar och Uppsala arbetar aktivt för att tidigt uppmuntra unga entreprenörer.

Vad är det viktigaste att tänka på i uppstarten av sin företagsidé?
Självklart är kundnyttan A och O. Utan att tidigt identifiera om det finns någon som är beredd att betala för den tänkta produkten eller tjänsten så är det svårt att motivera att gå vidare med sin idé. Oavsett hur mycket man själv brinner för projektet. Därutöver är mod och envishet balanserat med en förmåga att lyssna och lära, grunden för att lyckas. Att tidigt hitta någon att rådfråga och bolla sin idé med tror vi ökar möjligheterna att snabbare komma vidare. Sedan är det viktigt att tidigt inse att det inte finns en startup-modell som passar alla utan det beror mycket på område, marknad och andra förutsättningar.

Vad är de största skillnaderna med entreprenörskap idag jämfört med för 10 år sen?
Från att ha varit en dold resurs i Sverige har entreprenören fått en högre status och ses av många som en rockstjärna. Ordet ”misslyckas” har vänts till att ”bli en erfarenhet rikare”.

Har det blivit bättre eller sämre? På vilket sätt?
Jag ser bara att allt utvecklas till det bättre. Företagandet ser annorlunda ut idag och vi får fler synliga förebilder att identifiera oss med. Svenskarna har i allmänhet en lite förlegad bild på att Sverige är ett storbolagsland men den ser ut börja förändras. Med bolag som Spotify, King, Klarna, Daniel Wellington och många, många flera har begreppen ”entreprenör” och ”startups” fått en större uppmärksamhet.

Tack för din röst! Något blev fel! Du har redan röstat!

Vi håller tummarna för att din favorit-entreprenör i Folkets Röst vinner tävlingen!

Testa att rösta igen!

Du kan bara rösta en gång!