The winner of Företagsänglarna 2017

Optima Planta (as seen in the program as Aqua Planta)

"Odling 2.0 - Vi producerar sallad och kryddväxter utan jord, solljus eller bekämpningsmedel - vertikalt, lokalt och året runt oavsett  väder eller årstid!"

Namn: Lennart Sör
För kontakt: www.optimaplanta.com